Kommunereformen: Svaboe vil ha konkrete argumenter på bordet

SAVNER ARGUMENTASJON: Bio Link-gründer Sjur Svaboe savner gode argumenter fra begge sider i spørsmålet om en storkommune på Nord-Jæren. FOTO: Trond Eirik Olsen

Bedriftsleder 
Sjur Svaboe ser flere gode 
argumenter for en storkommune, men han er ikke sikker på om han tror på disse selv.

Tekst:

Publisert:

Sandnesposten.no
Sandnesposten A/S

KOMMUNEREFORM: – Det er en setning som har fulgt meg det meste av livet og det er at kompleksiteten er proporsjonal med kvadratet av antall oppgaver som samles på et sted. Denne setningen har vært svært viktig for meg i forhold til oppbygging av egen virksomhet og det spørs om ikke den vil være gjeldene i forhold til spørsmålet om en storkommune med Stavanger også. Det som i utgangspunktet er en fordel kan lett utvikle seg til å bli det motsatte, sier Svaboe og smiler lurt.

Savner argumentasjon

Gründeren og styreformannen i selskapet Bio Link Group, som i fjor omsatte for over 100 millioner kroner, har for lengst registrert at det går mot folkeavstemming om hvorvidt Sandnes skal fortsette som egen kommune eller slås sammen med Stavanger og Sola. Selv er han av den klare oppfatning at det er både fordeler og ulemper med en eventuell sammenslåing.

– Ordføreren og flere av politikerne har sagt klart nei. Det er flott at de toner klart flagg, men jeg savner litt klarere argumentasjon. Det blir lett mye følelser. Det vi trenger er en klar liste med argumenter både for og mot sammenslåing. Da vil folk ha noe mer konkret å forholde seg til når de skal stemme, sier han og fortsetter:

– Følelser er selvsagt viktig, men kanskje man burde legge noen av dem litt til side i dette spørsmålet. Dette handler først og fremst om hva som vil være best ut fra økonomiske hensyn. En folkeavstemning er bra ut fra rent demokratiske hensyn, men da må også de som skal stemme vite hva de egentlig stemmer på.

– Hvilke fordeler ser du med en storkommune?

– En storkommune vil kunne få mer bevilgninger fra statlig hold og samtidig finnes det stordriftsfordeler i form av bedre utnyttelse av økonomiske ressurser og bedre planlegging og arealutnyttelse. Vi vil også kunne få en mindre kommuneadministrasjon med et kostbart rådhus i stedet for to. Spørsmålet er bare om denne teorien blir slik om en storkommune skulle bli en realitet, sier Svabo og blir tenksom før han fortsetter:

– Det er her læresetningen min kommer inn. En storkommune kan faktisk generere at administrasjonen vokser i stedet for å krympe da bildet blir mer komplekst. Da forsvinner fordelene raskt.

– Tror du dette vil skje med en eventuell storkommune på Nord-Jæren?

– Jeg skal ikke være bastant, men sannsynligheten er nok ganske stor. Det er flere eksempler på at dette skjedde i Danmark da de innførte en ny kommunereform, men når det skal sies er det også eksempler på det motsatte, sier han.

– Vil en storkommune føre til at sandnesidentiteten forsvinner?

– Ja, til en viss grad. Faren er jo at avstanden til de som styrer blir større. Det vil også kunne gjøre at mye av engasjementet hos folk blir borte og likegyldigheten til politiske avgjørelser blir større. Dette blir en utfordring, sier han.

Ingen betydning for Forus

Svaboe, som selv regner seg som sandnespatriot, mener at mye av den massive motstanden til en sammenslåing med Stavanger, som i dag råder hos befolkningen i Sandnes, kan bunne i at de fleste profilerte politikerne har tatt et klart standpunkt mot.

– Ordfører Stanley Wirak har gjort mye for byen. Sammen med varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) har han også vært svært synlig og dette kan ha bidratt til mye av de følelsene som råder hos mange i dette spørsmålet, sier han.

Svabo legger til at han har lite til overs for at utviklingen på Forus blir trukket inn i kommunesammenslåingsdebatten slik det har blitt gjort i diverse medier.

– Utfordringene på Forus har lite med kommunetilhørighet å gjøre. Problemet ligger først og fremst i det å kunne utvikle ny og moderne industri utenfor oljesektoren. Her har næringslivet selv en formidabel oppgave. Kommunene kan rett nok legge til rette for bedre infrastruktur og liknende praktiske forhold, men de kan ikke skape utvikling, sier han.

Siste nytt i Politikk

Over 30 protesterte mot planlagt vindpark
ANNONSE
Nå melder han seg ut
 
– Sandnes kommune er ingen versting
Sandnes-topp blir fylkestopp
Wirak: – Situasjonen kan ikke dra ut
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE