Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Pressemelding fra Sandnes Ulf

Pressemelding fra Sandnes Ulf

FOTO: Ole Aarre

Bekrefter at de kommer til å anke.

Tekst:

Publisert:

Sandnes Ulfs pressemelding i sin helhet:

Sandnes Ulf ble gjort kjent med kjennelsen fra fotballforbundets doms- og sanksjonsutvalg fredag ettermiddag klokken 15:32 hvor protesten til Kristiansund er tatt til følge av utvalget, og at kampen derfor skal spilles på ny.

Klubben har vært tydelige hele tiden på at det vil bli anket dersom NFF bestemmer at kampen skal spilles på ny, og klubben bekrefter at denne ankemuligheten også blir brukt. Sandnes Ulf har ut tirsdag til å komme med sin anke.

Sandnes Ulf reagerer kraftig både på dommen, og Norges Fotballforbunds behandling av denne saken, samt prosessen fra forbundet sin side. Klubben har mange ubesvarte spørsmål rundt ringvirkningen av dommen, og er derfor ikke tilfreds med saksbehandlingen til forbundet med å sende ut en orientering like før helg.

Som lest av dokumentet fra utvalget var saken ferdigbehandlet onsdag 24. august, og vi stiller oss da uforstående til at forbundet velger å vente til sent fredag ettermiddag 26. august med å offentliggjøre dommen, tett inn i forberedelsene mot en ny viktig OBOS-ligakamp. I tillegg, mot all rettspraksis, gir de klubben 3 dager, ikke 3 virkedager, på å levere og jobbe med anken. Dette mener vi er under enhver kritikk og er respektløst overfor Sandnes Ulf.

Sandnes Ulf har bedt om å utvide praktiseringen av ankefristen, og har fått medhold i dette av ankeutvalget. Som nevnt over har klubben fått ut tirsdag til å levere anken. Samtidig er det da bare snakk om 2 virkedager, istedenfor 3 virkedager som det helt klart burde ha vært.

Sentrale punkter i dommen:

1) Klubben har lest beslutningen og grunnlaget for at NFF velger å gi omkamp, og stiller seg uforstående til begrunnelsen. Doms- og sanksjonsutvalget mener at det å ta feil av fakta kan tolkes dithen at det var en "grov feil ved dommerens forståelse av regelverket", og utvider altså forståelsen og tolkningen av denne setningen. I Norges Fotballforbunds reaksjonsreglement står det per i dag ingenting om reaksjonsmuligheter for "feil av fakta", og stiller seg undrende til at dette skal sidestilles med grove feil av dommerens forståelse av regelverket. Sandnes Ulf opplever at beslutningen er fattet på «synsing», og ikke på fakta, og er etter klubbens mening i tillegg en direkte feiltolkning av regelverk. Til dette legger vi til grunn at dommeren ikke utfører en grov feil ved forståelsen av regelverket, men en feil i dommerens skjønnsutøvelse.

2) Når deretter utvalget mener at dommeren har gjort en feil som kan sidestilles med det å gjøre en grov feil i sin forståelse av regelverket, gjøres en sannsynlighetsberegning i hvilken grad feilen har påvirket kamputfallet. I dommen er det å lese:

"Utvalget er enig med ankeutvalget i at ”overveiende sannsynlig” innebærer mer enn bare alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det må foreligge en kvalifisert sannsynlighetsovervekt, altså en høyere grad av sannsynlighet. I den foreliggende sak finner Utvalget at det er ”overveiende sannsynlig” at dommerfeilen påvirket kamputfallet. "

Hva er egentlig en "kvalifisert sannsynlighetsovervekt" i fotballen? Klubben stiller spørsmålstegn til hvordan man skal definere "overveiende sannsynlighet", og stiller spørsmålstegn rundt dokumentasjon og begrunnelse fra utvalget sin side når de til slutt slår fast at det var en kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at feilen hadde en innvirkning på resultatet.

Sandnes Ulf ønsker å understreke at vi ikke har bestridet det faktum at det var feil spiller som fikk det gule kort, og at det selvsagt er beklagelig når dommerfeil skjer. Regelverket er likevel klart på at i utgangspunktet er alle resultater endelige, selv om TV-bilder kan bevise at dommeren har tatt feil av noe han har sett. Dette er nedfestet fra fotballforbundets side for å beskytte dommerens integritet.

Større feil av aktører rundt fotballen skjer titt og ofte, og vi mener dette vil skape en presedens i tiden fremover dersom ikke anken til Sandnes Ulf tas til følge. Og i all den tid deler av denne avgjørelsen er en tolkning av hvordan utvisningen påvirket kampen, vil vi nok dessverre fremover se en stor økning i protester.

Sandnes Ulf vil nå bruke de neste dagene godt på å lese gjennom dommen, og utarbeide en anke til forbundet.

Nøkkelord

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!