Tilbake til nettavis

Innsending av foto

Her kan du sende inn dine bilder til sandnesposten.no og Sandnesposten.

Vi forbeholder oss retten til å publisere innsendte bilder på nettsiden og i avisen.

Kontaktinformasjon
Tekst
Bilde

Bildene bør være av nyere dato og personene må være gjenkjennelige.

Annet
Spamkontroll